Školení / Správa dokumentace / Programování aplikací

Příprava na pohovory

Proč se připravit na pohovor?

Získat nové zaměstnání vyžaduje čím dál častěji nejen prokázání odborných znalostí na danou pozici, ale také prokázání dostatečných znalostí v oblasti práce s kancelářskými programy. Mnoho uchazečů o zaměstnání (zvláště ve středním a vyšším věku) "pohoří" právě v této oblasti, ačkoliv jsou jinak odborně zdatní. Pokud si nejste svými znalostmi jisti, nechejte si osvěžit paměť pod vedením zkušeného lektora.

Co nabízím?

Vzhledem k bohatým zkušenostem z mnoha stovek firem vím, které znalosti jsou pro řadu pracovních pozic vyžadovány. V mnoha případech jsem byl rovněž členem výběrové komise, která nové uchazeče o zaměstnání hodnotila. Nabízím Vám kvalitní přípravu v běžných kancelářských programech typu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint či Microsoft Outlook a rovněž v několika CAD programech, např. AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Architecture a Revit Architecture. Se získanými znalostmi se Vaše šance na získání zaměstnání zvýší a následně Vám samozřejmě tyto znalosti pomohou při zvládání každodenních pracovních povinností.

Časová náročnost

Časová náročnost závisí na Vašich dosavadních znalostech a zkušenostech. Pokud jste s výše jmenovanými programy dříve pracovali a následně jste jen měli pauzu (např. rodičovská dovolená atd.), stačí obvykle 3-5 hodin. Pokud jste však s programy ještě nepracovali, čeká Vás v podstatě absolvování mixu vybraných vědomostí ze základních školení, což obvykle trvá 2-3 dny.

Copyright © Kopírování a přebírání jednotlivých/všech textových a grafických
částí tohoto webu bez písemného souhlasu autora je striktně zakázáno.