Školení / Správa dokumentace / Programování aplikací

Znalostní audit a systém vzdělávání

Zjistěte, co vaši zaměstnanci skutečně umí

V rámci školených produktů nabízím ucelený a praxí prověřený systém vzdělávání.

Firmy v řadě případů nemají u svých zaměstnanců dostatečný přehled o IT znalostech, které jsou potřebné pro výkon pracovních pozic. Ve spolupráci s personálním oddělením nebo nadřízenými jednotlivých zaměstnanců zajistím soupis potřebných IT znalostí. Následně zjistím stávající stav znalostí každého požadovaného zaměstnance formou znalostních testů (teoretických i praktických). Výsledkem je sestavení plánu osobního rozvoje, což představuje časový harmonogram účasti na vhodných školeních a následné ověřování získaných znalostí.

Copyright © Kopírování a přebírání jednotlivých/všech textových a grafických
částí tohoto webu bez písemného souhlasu autora je striktně zakázáno.