Vzdělání

Po celou dobu svých studií jsem aktivně pracoval v oblasti školení produktů firem Microsoft a Autodesk a programování menších zakázkových aplikací. Měl jsem tak jedinečnou možnost spojit znalosti odborné (stavařina, strojařina, ekonomika a informatika) s každodenní praxí a potřebami firem. Díky tomu moje školení nejsou pouhým představením možností programů, ale obsahují významnou přidanou hodnotu – propojení s praxí. Využijte tuto nevšední kombinaci pro zvýšení konkurenceschopnosti právě vaší firmy!

Fakulta strojního inženýrství

 • Roky 2003-2010:
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  doktorské studium, obor Konstrukční a procesní inženýrství
  zaměření Concurrent Engineering
  SZZ 2006, ukončeno obhajobou práce, titul Ph.D.
 • Roky 2001-2004:
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  bakalářské studium, obor Strojírenství
  zaměření Aplikovaná informatika a řízení
  ukončeno SZZ, titul Bc.

Fakulta stavební

 • Roky 1998-2003:
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
  magisterské studium, obor Pozemní stavitelství
  zaměření Technická zařízení budov
  ukončeno SZZ – cena děkana za výbornou práci, titul Ing.

Fakulta podnikatelská

 • Roky 2004-2007:
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
  magisterské studium, obor Řízení a ekonomika podniku
  ukončeno SZZ, titul Ing.