Tvorba maker pro Microsoft Excel

Od roku 1998 se věnuji zakázkovému programování maker ve VBA (Visual Basic for Application) pro Microsoft Excel. Tento program využívá téměř každá firma a možností urychlení práce je bezpočet. Množství velmi důležitých tabulek vzniká ve firmách neorganizovaně, bez koncepce, bez důrazu na eliminaci chyb a bez vyhlídek na bezproblémový rozvoj a reakce na změny v budoucnu. Tvůrci takových tabulek jsou mnohdy lidé bez patřičných vědomostí o algoritmech, databázích, makrech a možnostech Excelu. Díky setkávání s těmito nevyhovujícími stavy a následnému hledání optimálního řešení jsem nabyl mnoho praktických zkušeností, které mohou nyní pomoci i vám.

Nabízím zhodnocení stávajícího stavu vašich tabulek a vypracování návrhu na jejich vylepšení a automatizaci. Mnohdy se nemusí ani tvořit makra, ale stačí použít a vhodně zkombinovat standardní funkce Excelu. K hotovému řešení připravím samozřejmě podrobný návod pro použití.

Oblast programování maker je velmi rozsáhlá a nemá smysl o ní mluvit obecně. Pro konzultaci Vašich konkrétních představ mě kontaktujte na e-mailové adrese jiri.spacek@spacekconsulting.cz nebo tel. +420 777 004 819.

Můžete mi také rychle napsat zde