Hodnocení kurzů

Nejlépe mohou celý kurz posoudit sami účastníci. Níže si můžete prohlédnout několik desítek vybraných autentických hodnocení z dotazníků, které rozdávám na konci každého školení. Jedná se o mix odpovědí z kurzů napříč všemi programy a úrovněmi pokročilosti, které školím. Mohu doložit i další hodnocení.

Následující odpovědi jsou na otázky celkově hodnotící školení.

Kurz_36_big
« 1 z 37 »