BlueCielo Meridian Enterprise

Tento produkt je vlajkovou lodí společnosti BlueCielo ECM Solutions. Následující odstavce stručně popisují jeho základní schopnosti. Existují ještě další produkty, které však mají pouze část popisované funkčnosti. BlueCielo Meridian Enterprise řídí životní cyklus výrobků a zařízení, kontroluje všechny související technická data. Snižuje náklady zvýšením efektivity při fázi tvorby a udržuje nízké náklady na údržbu tím, že všechny informace jsou dostupné ihned.

Snadno se integruje do standardního uživatelského rozhraní, takže uživatelé mohou pracovat tak, jak jsou zvyklí. BlueCielo Meridian Enterprise umožňuje výběr pracovní databáze, od základní úrovně – Hypertrieve až po nejvyšší úroveň – Microsoft SQL nebo Oracle. BlueCielo Meridian Enterprise je snadno použitelné, výkonné, bezpečné a velmi univerzální řešení pro správu inženýrského obsahu a dat.

Uživatelské rozhraní pro různá odvětví

Pro usnadnění práce širokému spektru uživatelů, se BlueCielo Meridian Enterprise dodává s balíkem uživatelských rozhraní a klientů:

 • PowerUser klient poskytuje rozsáhlé funkce pro inženýry, vedoucí projektu a další pracovníky s nároky na komfortní tvorbu a úpravu dokumentace.
 • OfficeUser klient je určen pro uživatele orientované na práci s produkty řady Microsoft Office.
 • PowerWebUser a OfficeWebUser klienti jsou určení pro vzdálené uživatele.
 • BlueCielo Explorer je určen pro rychlé hledání, získání dokumentů a připomínkování přes internet.

BlueCielo Meridian Enterprise PowerUser klient
Obr. 1: BlueCielo Meridian Enterprise PowerUser klient

BlueCielo Meridian Enterprise Web klient
Obr. 2: BlueCielo Meridian Enterprise Web klient

Bezpečný přístup

BlueCielo Meridian Enterprise poskytuje bezpečné prostředí pro ukládání dat pro všechny dokumenty a souvisejících data. Přístup k dokumentům a jejich datům je vykonáván pomoci rolí zabezpečení. Ta funkce je založena na modelu, který využívá existující systém uživatelů a uživatelských skupin.

Základem jsou bezpečnostní role pro snadnou administraci
Obr. 3: Základem jsou bezpečnostní role pro snadnou administraci

Prohlížení a komentáře

BlueCielo Meridian Enterprise obsahuje oceňovanou zobrazovací technologii Oracle AutoVue. Tento prohlížeč je schopen zobrazit více než 250 různých formátů souborů, včetně 2D/3D CAD, Office a rastrových formátů. Silnou stránkou prohlížeče Oracle AutoVue je schopnost tzv. „Redline dokumentů“ – komentování dokumentů. „Redline vrstvy“ jsou uloženy a spravovány v BlueCielo Meridian Enterprise databázi. AutoVue prohlížeč podporuje také vodoznaky, měření, vyhledávání a porovnávání.

Oracle AutoVue prohlížeč s funkcí komentářů a porovnávání
Obr. 4: Oracle AutoVue prohlížeč s funkcí komentářů a porovnávání

Snadné ukládání a rychlé vyhledávání

Dokumenty jsou uspořádány ve standardizovaném vzhledu MS Windows a strukturovaných složkách. V této struktuře, může být prosazena jakákoliv konvence pojmenování souborů. Kromě struktury mohou být nakonfigurovány tzv. „Pohledy“ nebo „Zobrazení“. Ty pak poskytují uživateli srozumitelný přehled požadovaných dokumentů. Je také k dispozici funkce pro snadné vyhledávání a získání dokumentů a dat. Existuje celá řada různých vyhledávacích možností:

 • Rychlé hledání– je přímo dostupné z hlavního rozhraní klienta a umožňuje zadat jednoduché vyhledávací kritéria, jako je název dokumentu a najít potřebný dokument.
 • Najdi klíč – umožňuje vyhledávání na konkrétní vlastnosti. Klíč lze nastavit v konfigurátoru.
 • Hledat – to je více možností pokročilého vyhledávání, které přidává některé silné vyhledávací funkce. Můžete je přizpůsobit svým potřebám hledání přidáním vlastnosti vyhledávání, omezit vyhledávání na určité typy dokumentů a dokonce i ukládat výsledky vyhledávání do statických nebo dynamických kolekcí.
 • Fulltextové vyhledávání – fulltextové vyhledávání je plně integrováno do vyhledávacího dialogu. To vám dává možnost hledat řetězce, které se nacházejí v dokumentech samotných.

Reference, revize a porovnání dokumentů

BlueCielo Meridian Enterprise automaticky sleduje všechny odkazy mezi CAD sestavami, podsestavami a díly. S těmito odkazy pak snadno generuje strukturu sestavy a přehledy, kde se jednotlivé díly používají. Vedle těchto „standardních“ typů odkazů podporuje BlueCielo Meridian Enterprise také vlastní definované typy odkazů, které mohou být vytvořeny k jakémukoliv dokumentu.

BlueCielo Meridian Enterprise má také možnost sledovat všechny revize dokumentu. Sledování revizí může být konfigurováno i tak, že výrobní sestavení není automaticky aktualizováno při revizi části. Nicméně nová verze referenčního výkresu bude okamžitě aktualizována v hlavním výkresu. Jsou tedy plně podporovány oba scénáře. K dispozici je porovnávací funkce, která poskytuje silný nástroj pro srovnávání dvou různých revizí dokumentu.

Grafické porovnávání rozdílů v dokumentech
Obr. 5: Grafické porovnávání rozdílů v dokumentech

Workflow dokumentů

BlueCielo Meridian Enterprise nabízí konfigurovatelné zpracování dokumentů na základě tzv. „typů dokumentů“. To může znamenat, že např. výkresy budou procházet schvalovacím cyklem (workflow), ale základní skicy a nákresy tímto procesem neprocházet nebudou. Pro různé dokumenty je možné volně nakonfigurovat libovolně pokročilé workflow dle vašich potřeb.

Pokročilé zpracování dokumentů přidává bohatou a vysoce konfigurovatelnou sadu workflow funkcí, podle nichž mají být komplexní pracovní postupy prováděny. Vše je řešeno prostřednictvím konfigurace, takže není potřeba žádné programování ani rozšíření. Při pokročilém zpracování dokumentů jsou k dispozici následující funkce:

Schvalovací proces (workflow)
Obr. 6: Schvalovací proces (workflow)

Nastavitelné workflow přináší volně konfigurovatelné workflow stavů a přechodů. Lze také nastavit vytváření nové revize během pracovního postupu a číslování revizí. Průvodce lze nakonfigurovat tak, aby se při přechodu workflow shromažďovaly informace o průběhu řízení a následné kroky workflow. Každý krok v pracovním postupu může být chráněný podmínkami a pravidly, podle kterých se řídí v případě, že se dokument přesouvá na další krok. Tyto podmínky umožňují kontrolovat kritické body, aby bylo v průběhu pracovního procesu zajištěno zachycení všech relevantních metadat.

Paralelní hodnocení umožňuje přiřadit více osob jednomu úkolu a přitom konsolidovat výsledky z přezkoumání prostřednictvím různých společných možností. Aktivity workflow jsou uloženy v deníku v tabulkovém formátu, který podporuje pokročilé reportování a požadavky na audit. Upozornění e-mailem umožňuje informovat účastníky workflow na události prostřednictvím e-mailu. Předkonfigurované e-maily s přílohami dokumentů nebo odkazy na dokumenty jsou zasílány adresátům, které lze vybrat z předdefinovaných seznamů.

Integrace s CAD systémy

Integrace aplikací umožňuje přímý přístup k BlueCielo Meridian Enterprise v rámci každé aplikace přes standardní dialog „Otevřít“ a „Uložit“ soubor. Integrace CAD umožňuje obousměrné spojení do tzv. „Title block“ a řízení referencí pro AutoCAD a všechny jeho vertikální aplikace a dále podporuje Autodesk Inventor, SolidWorks a MicroStation.

V BlueCielo Meridian Enterprise je práce s předními 3D CAD aplikacemi, jako je Autodesk Inventor a SolidWorks, velmi snadná. Úzká integrace zajišťuje mimo jiné obousměrnou výměnu dat do a z razítka nebo funkce pro řízení odkazů a referencí, jako je například „odvodit“ a „nahradit“. To umožňuje v případě potřeby aktualizovat změny v hlavní sestavě při změnách v části nebo podsestavě. Jinými slovy, lze snadno vytvářet nové verze stávajících produktů při zachování kompletní sady dokumentů starší verze. Chcete-li zkopírovat celou sestavu, je k dispozici funkce „Duplicator“, která nejen kopíruje sestavy a všechny odkazované díly, ale také aktualizuje všechny odkazy na zkopírované části. To má za následek nezávislé kopie originálu sestavy.

Spolu s výše uvedenou funkcí, jsou také aplikace SolidWorks a Autodesk Inventor vybaveny mini klientem. Pomoci tohoto klienta můžete přímo ovlivňovat dokumenty z dané aplikace. Můžete například změnit workflow dokumentů a přístup k nim a upravit jejich vlastnosti nebo otevřít jiný dokument a to vše bez nutnosti opustit SolidWorks nebo Autodesk Inventor.

Integrace BlueCielo Meridian do SolidWorksu
Obr. 7: Integrace BlueCielo Meridian do SolidWorksu

Integrace do Autodesk Inventoru
Obr. 8: Integrace do Autodesk Inventoru

Sestavy, archivace a e-mailová integrace

Reportovací funkce BlueCielo Meridian Enterprise jsou rozsáhlé a vysoce konfigurovatelné, takže umožňují vytvářet jakékoliv sestavy. Můžou dokonce zahrnovat i náhledy samotných dokumentů.

Sestava včetně náhledů
Obr. 9: Sestava včetně náhledů

Archivace vám umožní vytvářet zálohy konkrétních verzí dokumentu nebo všeho po dokončení projektu. Po vytvoření archivu si můžete vybrat, zda budou online všechny údaje nebo jen databázové informace a zda budou odstraněny jen soubory nebo všechna data.

Integrace s e-mailem je v BlueCielo Meridian Enterprise velmi flexibilní a podporuje prakticky všechny e-mailové formáty. Integruje se přímo do Microsoft Outlooku nebo do Lotus Notes.

Flexibilní archivace
Obr. 10: Flexibilní archivace

Aktovka

Pokud potřebujete jednat s třetími stranami, může vám BlueCielo Meridian Enterprise pomoci udržovat si přehled o dokumentech, které je třeba zaslat dodavatelům. Pomocí funkce Aktovka se můžete podívat na dokument nebo skupinu dokumentů odeslaných jako jeden komprimovaný soubor subdodavateli. Aktovky jsou vytvořeny z předlohy, kterou je možné nastavit v konfigurátoru. Data uložená v Aktovce je také možné chránit heslem.

Vytvoření nové Aktovky
Obr. 11: Vytvoření nové Aktovky

Další nastavení
Obr. 12: Další nastavení Aktovky

Přidání komentáře a hesla
Obr. 13: Přidání komentáře a hesla

V Aktovce můžete také poslat některé vlastnosti dokumentu. Tyto budou přímo spojeny s vlastnostmi nalezenými v BlueCielo Meridian Enterprise databázi.

Mapování vlastností vložených do Aktovky
Obr. 14: Mapování vlastností vložených do Aktovky

Mapování těchto položek lze v konfigurátoru zcela přizpůsobit. Aktovka je otevřena několika kompresním formátům, jako např. WinZip a WinRAR. To umožňuje Aktovce prohlížet a měnit dokumenty. Nevýhodou je otevřený formát, takže změny provedené mimo klienta nebudou sledovány.

Přídavné moduly

Pro rozšiřování funkcionality BlueCielo Meridian Enterprise jsou k dispozici následující moduly:

 • Modul BlueCielo Publisher je k dispozici pro publikování dokumentů z libovolného BlueCielo Meridian klienta na jiná místa, pro spolupracující podniky nebo systémy pro správu dokumentů (např. Documentum, IBM FileNet, OpenText Livelink) nebo pro spolupráci platforem (např. Autodesk Streamline a Microsoft SharePoint). Dokumenty mohou být publikovány v jejich nativním formátu nebo mohou být vytvářeny na nižší úrovni formátů, které bude chránit duševní vlastnictví (např. PDF). Tímto způsobem je možné, aby technická dokumentace a data byla k dispozici pro jiné strany v přesném formátu a způsobem, jak vyžadují okolnosti.
 • Modul Asset Management poskytuje majiteli zařízení (technologie) jednoduchým a účinným způsobem všechny potřebné funkce související s technickou dokumentací pro opravy a údržbu svého majetku. Oddělení vývoje a oddělení údržby budou profitovat z těchto vztahů tím, že všechny relevantní dokumenty budou okamžitě k dispozici. Technické dokumenty lze nalézt podle inventárního čísla a ty pak poskytují okamžitý přehled dokumentace a úplnost dat v souladu s předpisy. Pro údržbu je důležitá práce s aktuálními daty a související technickou dokumentací při nulové době hledání.
 • Modul Advanced Project Workflow je modul poskytující možnost vytvoření konzistentních kmenových dat a flexibilní prostředí pro správu projektu. Tzv. Master dokumenty jsou k dispozici pro údržbu a provoz ve skutečném provedení stavby. Modul Advanced Project Workflow umožňuje provádění souběžných projektů a dokáže současně spravovat více referenčních kopií na hlavní data.
 • Modul Global Cooperation Framwork podporuje globální spolupráci a umožňuje spolupráci v reálném čase mezi jednotlivými návrhářskými a inženýrskými skupinami, bez ohledu na jejich umístění ve světě. Vlastnictví a možnost změny sestavy, podsestavy a/nebo jejich částí, je v každém okamžiku jasně a jednoznačně definované. Přístup k dokumentům je zajištěn buď naplánovanými replikacemi nebo manuálním drag and drop, takže týmy při konstrukčním návrhu skutečně a efektivně spolupracují bez ohledu na jejich geografické umístění ve světě.
 • Modul Transmittal Management automatizuje a optimalizuje proces výměny dokumentů s interními a externími osobami. Při komplexním inženýrském projektu s více dodavateli, subdodavateli a dodavateli, udržuje Meridian informace o předání, stavu dokumentu a jeho pokroku. Inženýrské projekty proto mohou být provedeny rychleji a projektové výpočty jsou přesnější. Předložené dokumenty jsou sledovány a automaticky načítány.
 • Modul FDA – nasazení provádí konzultační firma. Používá se pro rychlé a snadné nasazení správy GMP pro řízení technické dokumentace s konfigurovanými šablonami, pracovními postupy a životními cykly, které zásadním způsobem zvyšují rychlost provádění programu v souladu s FDA 21 CFR Part 11.
 • Oracle AutoVue 3D prohlížeč, spolu s dalšími podporovanými formáty souborů, je schopnen přesně zobrazit 3D CAD formáty produktů, jako jsou Autodesk Inventor, SolidWorks, Pro Engineer, Catia, UGS a další. Nejen, že je možné zobrazit 3D CAD modely, ale budete také moci porovnat 3D CAD modely a vytvářet „redlines“ pro zvýšení a zrychlení spolupráce a snížení nákladů na tisk.

Nenašli jste, co jste hledali? Pro konzultaci Vašich konkrétních představ a potřeb mě kontaktujte na e-mailové adrese jiri.spacek@spacekconsulting.cz nebo tel. +420 777 004 819.

Můžete mi také rychle napsat zde