Znalostní audit a systém vzdělávání

V rámci školených produktů nabízím ucelený a praxí prověřený systém vzdělávání.

Zjistěte, co vaši zaměstnanci skutečně umí

Firmy v řadě případů nemají u svých zaměstnanců dostatečný přehled o IT znalostech, které jsou potřebné pro výkon pracovních pozic. Ve spolupráci s personálním oddělením nebo nadřízenými jednotlivých zaměstnanců zajistím soupis potřebných IT znalostí. Následně zjistím stávající stav znalostí každého požadovaného zaměstnance formou znalostních testů (teoretických i praktických). Výsledkem je sestavení plánu osobního rozvoje, což představuje časový harmonogram účasti na vhodných školeních a následné ověřování získaných znalostí.

Přečtěte si hodnocení lektora

Nechoďte na anonymní kurzy nejrůznějších školicích agentur, kde nevíte, kdo vás bude školit. Přečtěte si ZDE konkrétní hodnocení lektora od účastníků kurzů.


Nenašli jste, co jste hledali? Pro konzultaci Vašich konkrétních představ mě kontaktujte na e-mailové adrese jiri.spacek@spacekconsulting.cz nebo tel. +420 777 004 819.

Můžete mi také rychle napsat zde