Hodnocení kurzů

Nejlépe mohou celý kurz posoudit sami účastníci. Níže si můžete prohlédnout několik desítek vybraných autentických hodnocení z dotazníků, které rozdávám na konci každého školení. Jedná se o mix odpovědí z kurzů napříč všemi programy a úrovněmi pokročilosti, které školím. Mohu doložit i další hodnocení.

Následující odpovědi jsou na otázky celkově hodnotící školení.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.