Hodnocení lektora

Nejlépe moje schopnosti mohou posoudit sami účastníci kurzů. Níže si můžete prohlédnout několik desítek vybraných autentických hodnocení z dotazníků, které rozdávám na konci každého školení. Jedná se o mix odpovědí z kurzů napříč všemi programy a úrovněmi pokročilosti, které školím. Mohu doložit i několik tisíc dalších hodnocení.

Následující odpovědi jsou na otázky hodnotící můj výkon při školení.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.