Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení podnikatele Ing. Jiří Špaček, Ph.D., Opálkova 759/18, 635 00 Brno, IČ: 72345365, DIČ: CZ8006033970, ohledně ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá.

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravě vašich osobních dat, prosím, kontaktujte mě.

Sbírání osobních údajů

Podnikatel   Ing. Jiří Špaček, Ph.D., Opálkova 759/18, 635 00 Brno, IČ: 72345365, DIČ: CZ8006033970, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

– jméno a příjmení
– emailovou adresu
– telefon

Jméno, příjmení a emailovou adresu je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou podnikatelem Ing. Jiří Špaček, Ph.D., zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi vámi a Ing. Jiřím Špačkem, Ph.D. Doba zpracování závisí na době dohodnuté v podepsané smlouvě, pokud není dohodnuto jinak je doba zpracování nastavena na 10 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno podnikatelem Ing. Jiřím Špačkem, Ph.D., tedy správcem osobních údajů.

Cookies

Jako většina provozovatelů webových stránek, spacekconsulting.cz sbírá neosobní informace, které internetové prohlížeče a servery poskytují. Jedná se například o typ prohlížeče, přednastavený jazyk, odkazující stránku a datum a čas každého požadavku návštěvníka. Tyto neosobní informace  spacekconsulting.cz shromažďuje za účelem lepšího pochopení návštěvníků stránek.

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Spacekconsulting.cz používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Sesbírané cookies soubory jsou zpracována společností Google v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – společnost výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Deaktivace cookies v různých prohlížečích

Chrome: support.google.com
Opera: help.opera.com
Firefox: support.mozilla.org
IE: windows.microsoft.com
Safari: support.apple.com

Podnikatel Ing. Jiří Špaček, Ph.D., Opálkova 759/18, 635 00 Brno, IČO: 72345365, DIČ: CZ8006033970, shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 Typ Název Účel Expirace
 Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Reklama

Stránky spacekconsulting.cz nepoužívají žádný reklamní systém.