Hodnocení lektora

Nejlépe moje schopnosti mohou posoudit sami účastníci kurzů. Níže si můžete prohlédnout několik stovek vybraných autentických hodnocení z dotazníků, které rozdávám na konci každého školení. Jedná se o mix odpovědí z kurzů napříč všemi programy a úrovněmi pokročilosti, které školím. Mohu doložit i několik tisíc dalších hodnocení.

Následující odpovědi jsou na otázky hodnotící můj výkon při školení.

Lektor_085_big
« 1 z 210 »